Několik detailů ke kvalifikačním podmínkám

Je to stále omílané, ale přesto atraktivní a vždy aktuální téma. Stejně, jako na Masters v Augustě, i na Grabmasters na Grabštejně se každý hráč musí nějakým způsobem kvalifikovat. V dřevních dobách turnaje to nebyl problém a pro zařazení na startovní listinu stačilo většinou dnešní pravidlo 13, tedy ukecání Forbyho, ale ty doby jsou již dávno ty tam a o místa je výrazně vyšší zájem, než kolik jich jsme schopni nabídnout.

Rostoucí zájem o účast na Grabmasters nás donutil kvalifikační podmínky zpřísňovat, což nás na jednu stranu netěší, protože naším cílem je být otevření pro všechny golfisty, ale na druhou stranu si nesmírně vážíme faktu, že je o turnaj větší zájem, než jsme schopni uspokojit. Dobrou zprávou je to, že si hráči mohou svou startovní pozici zajišťovat v průběhu celého roku tím, že splní některou z kvalifikačních podmínek, a tím si zajistit právo startu, které je jisté. Hráč, který splní kteroukoliv z podmínek 1 – 12, si může balit věci, protože o své místo již nemůže přijít. Snad jen v případě, že by hráčů splňujících některou z výše uvedených podmínek bylo více, než je kapacita turnaje. Ale tuto kuriózní situaci, i když by nám lichotila, nepředpokládáme.

Pokud by snad taková situace nastala a my bychom měli více kvalifikantů, než míst, budeme při zařazování hráčů do turnaje postupovat podle kvalifikačních podmínek, tedy podmínka s nižším číslem má vždy přednost před podmínkou s číslem vyšším.

I pro rok 2017 byla kapacita turnaje stanovena na 75 hráčů, což je pro devítijamkové hřiště v dubnovém termínu skutečně hraniční číslo. Pokud od této kapacity odečteme prestižní podmínky 1 a 2, což jsou Vítězové a Legendy, zbývá nám 65 míst, která mohou být rozdělena mezi kvalifikanty podle výše uvedeného klíče. Tedy nižší podmínka má přednost před vyšší. Po zařazení hráčů, kteří splňují podmínky 1 – 12 přicházejí na řadu standartní přihlášky, mezi kterými budou upřednostňováni hráči, kteří se zúčastnili slavnostního vyhlášení vítězů v roce 2016.

Ačkoliv předchozí odstavec může působit strašidelně a mohli byste z něho mít pocit, že nemáte šanci, není to tak hrozné. Stejně jako v Augustě, i na Grabštejně se hráči prolínají jednotlivými kategoriemi, takže jich zase tak moc není. Nakonec není nic jednoduššího, než si udělat malou rekapitulaci.

 

 1. Václav Kočí     1, 2
 2. Andy Škrašková     2
 3. Vojta Hříbal     2
 4. David Forbelský     1
 5. Ali Burdová     1
 6. Bobeška Burdová     1, 2, 3, 5, 7, 10
 7. Tomča Burda     1
 8. Michael Jon
 9. Petr Tichý
 10. Jan Martiník     5, 6, 7
 11. Martin Engel     3, 5
 12. Tomáš Vrbický     5
 13. Tomáš Hájek     5, 7
 14. Jan Šefčík jr.     5
 15. Petr Šimon     5
 16. Martin Lamač     5
 17. Jaroslav Richter     7

Přehled kvalifikačních podmínek najdete v záložce „Players“, kde jsou k dispozici i přehledy hráčů minulých ročníků a dobové kvalifikační podmínky.