Co všechno může nastat na odpališti

K téhle otázce nás dovedla další část restaurovaného textu. Hned první věta v sobě totiž spojila rovnou tři různé situace do jedné, což následně zcela evidentně jeden ze spoluhráčů autora textu Pojizerského golfového slabikáře potřeboval řešit.

 

„…poté, co jsem hůl za míč po švihu cvičném přiložil, ten na týčku zavrávoral, spadl na zem a protože odpaliště osmičky není zcela urovnáno, zakutálel se téměř okamžitě do kopřiv, které správa hřiště mínila posekat již minulý týden, ale pro nadpráce spojené s dostavbou klubovny se k tomu nedostala. S rukama popálenýma až po lokty jsem nakonec míč vylovil zpět na světlo boží. Ale už vzápětí jsem se se zlou potázal. Mým zapisovatelem pro letošní Velkou cenu byl totiž výborem určen pravidlový rejpal a rádobyznalec Jeroným Klusák. Hvězda místního ochotnického spolku se mi pokoušela neúspěšně namluvit, že po mém dalším úderu si celkem pět úderů trestných připočítat musím. Požádal jsem jej o přesné vysvětlení jeho výpočtu a dostalo se mi překvapení v podobě neuvěřitelné kompozice, která rozhodně s Pravidly golfu nic společného ani zbla neměla. Prý že cvičná rána za další dvě trestné se počítá, shození míče z odpaliště je za jednu další a nakonec že odehrání míče poté, co jsem jej s nasazením vlastního zdraví z kopřiv vylovil, je důvodem ke dvěma dalším trestným. Prý proto, že není jisté, zda jsem původní míč skutečně našel a nasadil a do hry uvedl, neb jsem před celou tou maškarádou ni značku či rozlišovací označení svého míče hlasitě neoznámil, a to že prý ještě s výborem soutěžním prodiskutuje neb by z toho diskvalifikace vzejít mohla a měla. I vzkypěla ve mně veškerá zloba a z bagu jsem čile vytáhl…“

 

No. Doufejme, že nedošlo ke krveprolití na odpališti nám zcela neznámého hřiště, způsobené sedmičkou železem pravidlovému rejpalovi Klusákovi autorem slabikáře.

 

Takže. Cvičný švih na odpališti je gauneřina, hlavně ve chvíli, kdy se vám podaří velice efektním řízkem zničit poslední využitelný travnatý plácek – ten zbytek zničili další hráči před vámi, když si cvičné švihy zkoušeli taky přímo mezi kameny. Ale opět to není na trestné rány. Ale pozor. Pokud si jedinec nedá po prvním případě říct a zničí takhle tři po sobě jdoucí abšlágy, tak to pořád není na trestné, ale na velice přísný trest DQ za vážné a opakované porušení Etkety (poškozování hřiště).

 

Shodit míč z týčka, když se okolo něj motáte nebo zakládáte hůl, je běžná záležitost a není to pohnutí míčem ve hře s trestnou, protože míč ještě ve hře nebyl. Jo jinak to je, když si míček z týčka shodíte kvalitním „luftšlágem“. To jste se už pokusili míč zasáhnout, a tedy jste zahráli ránu a míč je ve hře. Když ho pak seberete a natýčkujete, bude to vaše třetí rána z odpaliště. Když ho nenatýčkujete a zahrajete ho, jak leží tam, kam z týčka spadl, bude to vaše druhá.

 

Dvě trestné za neohlášení míče (model, číslo, označení…) na prvním odpališti nemají v pravidlech vůbec žádnou oporu. Povinnost to není. Je to slušnost, aby pak nedocházelo k pochybnostem a dohadům, když zašijete první ránu přímo do kopru a míč tam po deseti vteřinách najdete v hratelné pozici.

 

Tak se nám snad, společně s autorem restaurovaného textu, podařilo vyvrátit pár golfových pověr. Jdeme opět restaurovat. Už toho moc není…