Kudy vede hranice a co je ta šipka?

Možná jste se při hraní některého ročníku Grabmasters setkali s barevnými čárami na zemi. Mohli jste je samo sebou vidět i na jiných turnajích. Třeba European Tour, European Challenge Tour, Ladies European Tour a třeba i Czech Golf Amateur Tour. A říkali jste si, pročpak tady asi ty čáry jsou…

Proč se na těch „lepších“ turnajích používají ke značení hřiště spreje a červené, žluté a bílé čáry? V první řadě proto, aby bylo všechno líp definované. Čára je prostě čára a tam kde začíná čára, končí všechny diskuze. Tedy když si s čárou hráči vědí rady. Velice nás překvapilo, že se první čára na hřišti objevila už v době, kam spadá Pojizerský slabikář. Nevěříte? Hele! Tohle jsme zrestaurovali včera večer.

„…bylo to k uzoufání. Správce, pan Valenta, každé ráno před hrou, při obhlídce hřiště, všechny potřebné kolíky sebou vozil. Jenže doplňovati je mohl po tuctech. Kam se ztrácely, nikdo nezjistil, ani obecní policajt nedokázal záhadě na kloub přijít. Domnívali jsme se, že by to mohlo nějak souviset s tím, že se nedaleko usadili… …při kočování… …diskuze s nimi ale… …a tak jsme se rozhodli, že prostě jejich přítomnost strpíme. Taky jsme se přestali doptávat na kolíky a přestalo nás zcela zajímat, čím vlastně topí a kde pořád berou ty slepice. Nikam to nevedlo a vždycky to jen vyvolalo hlasitou hádku, ve které nevíce vynikaly… …a taky že zmínka pana Valenty, že kolíky jsou natřené mimo jiné pekelně jedovatým Brasilinem, je k zalknutí rozesmála. Až nakonec Valenta dostal unikátní nápad, který mu grýnový výbor schválil při svém jednání osmého května roku tohoto. A totiž pouze spojit dva rohové kolíky čarou potřebné barvy. Na čáru autovou se použilo jednoduše vápno. Horší už to bylo s jeho obarvením na červeno a taky jsme potřebovali žlutou. To byste nevěřili, jak skvěle si dokázal s tímto technickým oříškem Valenta poraditi! Do vápna přimíchal… …a taky… …a… …neuvěřitelné… …skvělý výsledek! Lajnování hřiště přineslo další netušené výhody. Vykukové, tvrdící že jejich míč těsně pod plotem vymezujícím hříště od pole sedláka Matěje Bílka, je stále ve hře. A nebo se vytratily zcela hádky v místech, kde ku zcizení kolíků opět došlo a hřiště tak bylo označeno velmi nedostatečně. Co čáry máme, vše je mnohem víc fér. Že tohle nóvum všem nevyhovovalo je nabíledni. Ale my, staromilci a vyznavači golfu v ryzí podobě, jsme se shodli jednomyslně, že jde o vylepšení. Jen škoda, že se nám sluchu v St.Andrews nedostalo, když jsme vypravili s referátem o naší inovaci posla, aby…“

Jak to s kolíky a čárami vlastně je? Je to tak jednoduché. Standardní značení jsou pouze kolíky. Pak platí, že hranice je určená spojnicí vnitřních bodů sousedních kolíků (nebo sloupků plotu) v úrovni země. Tedy směrem do hřiště. Jestliže jsou k vyznačení hřiště použity jak kolíky, tak i čáry, pak kolíky území označují a čáry definují jeho hranici. Jestliže je hranice hřiště určena čárou na zemi, nachází se sama čára mimo hřiště. Jestliže je vodní nebo podélná vodní překážka označena čárou (červenou nebo žlutou), pak tato čára je součástí překážky, právě tak pokud je čárou označena půda v opravě, je čára součástí této půdy v opravě. To znamená, že pokud se míč jakkoliv dotýká žluté nebo červené čáry, je už ve vodní (podélné vodní) překážce a musíte dávat pozor, abyste neporušili pravidla. Když se míč dotýká bílé nebo modré čáry vyznačující půdu v opravě, už je v půdě v opravě. Ale pozor! Pokud se jenom dotýká bílé čáry označující aut, pak míč v autu ještě není! V autu je, když celý leží na čáře nebo za ní. No a k tomu patří taky vysvětlení, jak je to s ukončením značení, především autu. Pokud najednou řada kolíků končí, má se vždy za to, že pomyslná čára pokračuje ve spojnici dvou posledních kolíků do „nekonečna“ za kolík poslední. Totéž platí i v případě, kdy je konec označen tzv. dvoukolíkem. Pak opět spojnice těchto dvou posledních kolíků ukazuje, kam směřuje hranice. Bohužel se ve značení hřišť najdou vždycky nějaké nedostatky, které vedou k diskuzím a třeba i nefér situacím.

Jo, a ještě jednu věc. Když nějaká na zemi nastříkaná čára (ať už přímá nebo zahnutá) je najednou ukončená šipkou, je to přesně to, co znamenají polední dva kolíky v řadě. Ukazuje, kam do „nekonečna“ směřuje hranice.