Náhradníci Grabmasters 2018

I když nás samozřejmě nesmírně těší enormní zájem hráčů o Grabmasters, musíme s velikou lítostí oznámit, že ani letos se nedostane na všechny.

Pokud jste se do turnaje přihlásili a najdete své jméno v seznamu pod těmito řádky, máme pro vás smutnou zprávu … byli jste zařazeni na seznam náhradníků. To znamená, že jste nesplnili žádnou z kvalifikačních podmínek a ani se vám nepodařilo přihlásit včas.

Není však důvod házet do žita. Stále je ve hře možnost, že někteří z hráčů, kteří byli do turnaje přijati, svou účast zruší a tím pádem budete osloveni právě vy, hráči ze seznamu náhradníků. V takovém případě budou hráči přijímáni do turnaje v pořadí seznamu uvedeného níže, tedy v pořadí, ve kterém dorazily jejich přihlášky.

Náhradníci Grabmasters 2018: