Změna systému registrace do turnaje

Stejně jako vše kolem nás i Grabmasters se vyvíjí a prochází nejrůznějšími změnami. I my musíme hledat a zkoušet nejrůznější cesty.

Pro sedmý ročník Grabmasters byl zrevidován a upraven systém přihlašování do turnaje a také jeho kapacita. Systém přihlašování je popsán níže a kapacita turnaje se počínaje 7. ročníkem bude řídit počtem hráčů, kteří startovali v předchozím roce na The Masters v Augustě.

V roce 2019 bude tedy kapacita turnaje 87 hráčů.

Systém přihlašování do turnaje:

1. vlna – 6. ledna 2019 budou rozeslány pozvánky všem hráčům, kteří mají právo startu turnaje na základě splnění některé z 19 kvalifikačních podmínek. Hráči, kteří toto právo startu mají, musejí písemně (e-mail) potvrdit svou účast nejpozději 23. února 2019 do půlnoci. Pokud tak neučiní, své právo startu ztrácejí a v případě následného přihlášení budou zpracováváni stejně jako hráči 2. vlny.
2. vlna – 24. února 2019 bude otevřeno přihlašování do turnaje na webu Grabmasters pro hráče, kteří nesplňují žádnou z kvalifikačních podmínek. Tito hráči budou na startovní listinu zařazováni v pořadí, v jakém odevzdají svou přihlášku. V případě naplnění kapacity turnaje budou zařazováni na seznam náhradníků.

Rádi bychom touto cestou zároveň požádali hráče, kteří mají pocit, že kvalifikační podmínku splnili a e-mail nedostali, aby se nám ozvali na mailovou adresu: tomca@old.grabmasters.cz, protože vycházíme z rok starých dat a může se stát, že pozvánka bude odeslána na již nefunkční adresu.