Registrace

Přihlášením do turnaje hráč vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby Grabmasters a Golf clubu Grabštejn a se zveřejněním jakýchkoliv audio či video záznamů pořízených v areálu hřiště v době konání turnaje a zároveň to, že jeho zdravotní stav odpovídá nárokům turnaje a že do turnaje nastupuje na vlastní nebezpečí. Zároveň potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se zásadami GDPR popsanými na webu Golf clubu Grabštejn.

číslo cgf Jméno E-mail Telefon