Nástěnka

Na naléhání některých nejmenovaných veteránů turnaje jsme doplnili novou záložku, protože prý Grabmasters bez nástěnky to je jako …

Kalendář Grabmasters podle Forbyho

Bez nástěnky by to nebyl žádný pořádný turnaj!
Nástěnkář (není tajemstvím, že je to Forby) dostal za úkol zvláště vypíchnout historické milníky dní ve kterých se turnaj koná:

7. duben

 • 529 – Byzantský císař Justinián I. (na obrázku) vydal Codex Iustinianus, první část kodifikace římského práva Corpus iuris civilis.
 • 1348 – Karel IV. vydal zakládací listinu Univerzity Karlovy, první vysoké školy tohoto druhu na sever od Alp.
 • 1878 – V hostinci U Kaštanu v Břevnově u Prahy byla založena Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická, jejíž přímou pokračovatelkou je současná Česká strana sociálně demokratická.
 • 1945 – Druhá světová válka: byla potopena japonská bitevní loď Jamato – největší plavidlo, jaké kdy bylo ve své třídě postaveno.
 • 1948 – V Ženevě byla založena Světová zdravotnická organizace.

8. duben

 • 1525 – Albrecht Braniborsko-Ansbašský, poslední velmistr Řádu německých rytířů v Prusku, sekularizoval území Řádu, čímž vzniklo Pruské knížectví.
 • 1783 – Ruská carevna Kateřina II. Veliká (na obrázku) prohlásila Krym za anektovaný Ruskem.
 • 1859 – Narodil se Edmund Husserl, německý filozof († 27. dubna 1938).
 • 1904 – Francie a Spojené království podepsaly „srdečnou dohodu“ (Entente cordiale).
 • 1911 – Nizozemský fyzik Heike Kamerlingh Onnes objevil supravodivost.
 • 1918 – V Římě se konal Kongres utlačovaných národností Rakouska-Uherska, jenž proklamoval právo porobených národů na sebeurčení.

9. duben

 • 1241 – Mongolové zvítězili v bitvě u Lehnice (na obrázku) ve Slezsku nad vojskem polských vévodů vedených Jindřichem II. Pobožným.
 • 1626 – Zemřel Francis Bacon, anglický filozof a státník (* 22. ledna 1561).
 • 1865 – František Palacký uveřejnil svůj koncept federalizace Rakouska vycházejícího z politického programu austroslavismu.
 • 1865 – Bitva u Appomattoxu: velitel vojska Konfederace Robert E. Lee se vzdal veliteli armády Unie Ulyssesu S. Grantovi, čímž skončila americká občanská válka.
 • 1989 – Demonstrující v gruzínském hlavním městě Tbilisi byli brutálně napadeni sovětskou armádou. Výsledkem bylo 20 mrtvých a stovky zraněných.

10. duben

 • 1389 – Narodil se Cosimo de Medici, florentský bankéř a vládce města († 1. srpna 1464).
 • 1815 – Vyvrcholila erupce sopky Tambora, považovaná za největší v dějinách lidstva.
 • 1896 – Řek Spyridon Louis se stal vítězem maratonu na prvních novodobých olympijských hrách.
 • 1919 – Mexický revoluční vůdce Emiliano Zapata (na obrázku) byl zastřelen poblíž Ciudad Ayala.
 • 1941 – Vznikl Nezávislý stát Chorvatsko (Nezavisna Država Hrvatska), pronacistický loutkový stát vedený ustašovci v čele s Ante Pavelićem.
 • 2010 – Došlo k havárii polského letadla u Smolenska, při níž zahynulo 96 osob včetně polského prezidenta Lecha Kaczyńského.

 


2016

Soutěžní řád Grabmasters 2016

Obsah:

 1. Pravidla pro účast v turnaji

 2. Hrací systém
 3. Podmínky soutěže, místní pravidla

 4. Disciplinární řád

1. Pravidla pro účast v turnaji

Pro letošní ročník byla stanovana přísná pravidla kvalifikace.

Automatické právo účasti získají:
 1. předchozí vítězové Grabmasters (doživotně)
 2. mistr klubu ve hře na rány
 3. mistr klubu ve hře na jamky
 4. vítěz Grabštejn cupu
 5. TOP10 předchozího ročníku Grabmasters
 6. vítěz jakéhokoliv turnaje PGA nebo GCG
 7. člen CZDGA
 8. šampión kterékoliv nejvyšší světové túry
 9. TOP 10 jakékoliv túry pořádané ČGF
 10. účastník 1. ročníku Grabmasters v roce 2013
 11. každý kdo ukecá Forbyho
 12. R&A member or TARS2016 attendant

2. Hrací systém

1. Turnaj se hraje tak, jak je vypsaný na serveru ČGF. Tedy na rány, bez vyrovnání a pouze pro snižování hendikepu. Probíhá na začátku dubna, tedy v době, kdy ani hřiště ani hráči ještě nebývají v plné kondici.
 
2. Na server ČGF budou zadávány výsledky všech čtyř kol. Pozor, hráči hendikepové kategorie 1 budou hrát první dvě kola bez úpravy hendikepu, protože Hendikepový řád ČGF této kategorii devítijamkové výsledky neumožňuje.
 
3. Muži hrají ze žlutých a ženy z červených odpališť. O umístění kamenů pro jednotlivá kola, stejně jako o pin pozicích, rozhoduje soutěžní výbor.
 
4. 1. a 2. kolo se hraje na 9 jamek, 3. a 4. kolo na jamek 18. Protože mnoho hráčů má ve čtvrtek a v pátek pracovní povinnosti, které jim neumožňují věnovat Grabmasters celé dny, je možné odehrát v jeden dvě devítky a rozdělit si je na čtvrtek a pátek. Na druhou stranu máme i hráče, kteří na Grabmasters obětovali dva dny své drahocenné dovolené a tito hráči si zaslouží odměnu. Proto jsme se rozhodli, že počet odehraných devítek ve čtvrtek a v pátek nebude nijak omezen a hráči odevzdají ve scoring zóně ten výsledek, který jim bude vyhovovat nejvíce. 
Pozor! Zaregistrované hrací časy mají přednost před jakýmikoliv nezaregistrovanými koly!

3. Podmínky soutěže, místní pravidla

Propozice turnaje
Turnaj se hraje na čtyři soutěžní kola v následujích termínech. První dvě kola jsou kvalifikační a po jejich odehrání všemi hráči bude proveden cut. Pravidla cutu: postupuje prvních 80 hráčů (včetně dělených) a zároveň všichni hráči, kteří neztrácejí na vedoucího hráče víc než 10 ran.
1. kolo  7. 4. 2016
2 kolo  8. 4. 2016
3.kolo  9. 4. 2016
4.kolo 10. 4. 2016

Startovní časy pro první a druhé kole si hráči určují sami na adresách:

1. kolo
2. kolo

Na této adrese si hráč vybere startovní čas, v nabídce své jméno u patřičného času a odešle pomocí tlačítka OK. Případné chyby nebo problémy hlašte na forby@gmx.de

První a druhé kolo se hraje na 9 jamek. Ve výjimečných případech lze odehrát jedno 18 jamkové kolo a devítky se rozdělí mezi obě kola.

Třetí a finálové kolo se hraje na 18 jamek a startovní časy a složení skupin se řídí podle výsledků předchozích kol. Startovní listina bude zveřejněna nejpozději do 20:00 předchozího dne na adrese www.old.grabmasters.cz .

V případě rovnosti výsledku se hraje play off systémem náhlá smrt. K play off jsou určeny jamky v tomto pořadí – 1, 2, 9, 1, 1, 1…

Měřící zařízení jsou zakázána. Hráčům budou k dispozici birdie karty a na hřisti budou klíčové vzdálenosti označeny. Hráči se během kola nesmí svézt (případné zdravotní výjimky hlaste na forby@gmx.de) . Cvičení je povoleno na driving range, cvičném jamkovišti před klubovnou, chiping area a na celé akademii.

Místní pravidla

Na jamce č. 2 za řadou stromů je půda v opravě označená modrými kolíky a bílou čarou, z tohoto prostoru je hra zakázána. Jestliže hráčův míč leží v této oblasti nebo pokud tato oblast překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí hráč použít úlevu podle Pravidla 25-1.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA: dvě trestné rány.

Mezi jamkami 6 a 7 je zrušen vnitřní aut. Při odpalech ze 6. jamky je nutno dbát zvýšené opatrnosti a neodpalovat pokud si nejste jistí, že za terénní vlnou není žádný hráč nebo  skupina hráčů. Skupina hrající na jamce 7. by měla případně upozornit hráče odpalujícího na jamce 6 o případném pohybu osob.

Na jamce č.7 je z důvodu rekonstrukce jamkoviště nutno využít “zimní green” jde o jamku kolem které je vyznačen kruh. Pokud hráč zahraje do kruhu, má se za to, že příští ranou jamku dohrál. Míč je v kruhu pokud se jej jakkoliv dotýká. Čára vymezující kruh je jeho součastí kruhu.

4.Disciplinární řád

Kdo naštve kohokoliv ze soutěžního výboru je bez milosti DQ

Sprostě nadávat je povoleno pouze sobě, holím a míčku!

 

2015

Soutěžní řád Grabmasters 2015

Obsah:

 1. Pravidla pro účast v turnaji

 2. Podmínky soutěže, místní pravidla

 3. Disciplinární řád

1. Pravidla pro účast v turnaji

Pro letošní ročník byla stanovana přísná pravidla kvalifikace.

Automatické právo účasti získají:

 1. předchozí vítězové Grabmasters (doživotně)

 2. posledních 5 mistrů klubu ve hře na rány

 3. posledních 5 mistrů klubu ve hře na jamky

 4. posledních 5 vítězů Grabštejn cupu

 5. hráči umístění v TOP12 předchozího Grabmasters

 6. vítěz jakéhokoliv turnaje PGA nebo GCG v předchozí sezóně

 7. každý člen CZDGA

 8. šampión kterékoliv nejvyšší světové túry (US PGA, European, Asia-Pacific tour, …)

 9. hráči umístění v TOP 10 jakékoliv túry pořádané ČGF

 10. prvních 15 hráčů přihlášených přes server ČGF

 11. každý kdo ukecá Forbyho

 12. ke hře jsou oprávněni hráči přihlášení přes server ČGF

 13. vítěz kteréhokoliv turnaje Czech PGA

 14. účastníci 1. ročníku Grabmasters v roce 2013 (doživotně)

2. Podmínky soutěže, místní pravidla

Propozice turnaje

Turnaj se hraje na čtyři soutěžní kola v následujích termínech. První dvě kola jsou kvalifikační a po jejich odehrání všemi hráči bude proveden cut. Pravidla cutu: postupuje prvních 70 hráčů (včetně dělených) a zároveň všichni hráči, kteří neztrácejí na vedoucího hráče víc než 10 ran.

1. kolo  9.4.2015
2 kolo 10.4.2015
3.kolo 11.4.2015
4.kolo 12.4.2015

Startovní časy pro první a druhé kole si hráči určují sami na adresách:

1. kolo
2. kolo

Na této adrese si hráč vybere startovní čas, v nabídce své jméno u patřičného času a odešle pomocí tlačítka OK. Případné chyby nebo problémy hlašte na forby@gmx.de

První a druhé kolo se hraje na 9 jamek. Ve výjimečných případech lze odehrát jedno 18 jamkové kolo a devítky se rozdělí mezi obě kola. Pokud někdo obejde 18 jamek oba dny, má právo vybrat si lepší devítku jako výsledek kola.

Třetí a finálové kolo se hraje na 18 jamek a startovní časy a složení skupin se řídí podle výsledků předchozích kol. Startovní listina bude zveřejněna nejpozději do 20:00 předchozího dne na adrese www.old.grabmasters.cz .

V případě rovnosti výsledku se hraje play off systémem náhlá smrt. K play off jsou určeny jamky v tomto pořadí – 1, 2, 9, 1, 1, 1…

Měřící zařízení jsou zakázána. Hráčům budou k dispozici birdie karty a na hřisti budou klíčové vzdálenosti označeny. Hráči se během kola nesmí svézt (případné zdravotní výjimky hlaste na forby@gmx.de) . Cvičení je povoleno na driving range, cvičném jamkovišti před klubovnou, chiping area a na celé akademii.

Místní pravidla

Na jamce č. 2 za řadou stromů je půda v opravě označená modrými kolíky a bílou čarou, z tohoto prostoru je hra zakázána. Jestliže hráčův míč leží v této oblasti nebo pokud tato oblast překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí hráč použít úlevu podle Pravidla 25-1.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA: dvě trestné rány.

Mezi jamkami 6 a 7 je zrušen vnitřní aut. Při odpalech ze 6. jamky je nutno dbát zvýšené opatrnosti a neodpalovat pokud si nejste jistí, že za terénní vlnou není žádný hráč nebo  skupina hráčů. Skupina hrající na jamce 7. by měla případně upozornit hráče odpalujícího na jamce 6 o případném pohybu osob.

Na jamce č.7 je z důvodu rekonstrukce jamkoviště nutno využít “zimní green” jde o jamku kolem které je vyznačen kruh. Pokud hráč zahraje do kruhu, má se za to, že příští ranou jamku dohrál. Míč je v kruhu pokud se jej jakkoliv dotýká. Čára vymezující kruh je jeho součastí kruhu.

3.Disciplinární řád

Kdo naštve kohokoliv ze soutěžního výboru je bez milosti DQ

Sprostě nadávat je povoleno pouze sobě, holím a míčku!