TeeTimes

Hrací časy pro jednotlivá kola turnaje budou zveřejňovány na této stránce.

První a druhé kolo si každý hráč zarezervuje sám v čase, který mu nejlépe vyhovuje. Kliknutím na příslušné kolo turnaje se dostanete do formuláře, ve kterém si vyberete volný hrací čas, kliknete na roletku, najdete své jméno, zvolíte ho a potvrdíte tlačítkem OK, které je vedle jména.

Hráčům, kteří nebudou mít svůj hrací čas zaregistrovaný do 4. dubna 2018 do 14.00, bude hrací čas přidělen soutěžním výborem.

Důrazně žádáme, abyste se nesnažili použít hrací časy 9.20 a 11.43. Tyto časy jsou rezervovány pro startéra, aby se mohl jít vyčůrat. Hráči, kteří své jméno zapíší do některého z těchto časů, budou z turnaje vyloučeni. Stejným způsobem naloží soutěžní výbor i s hráči, kteří se zapíší do již obsazených hracích časů.

 

  1. kolo – formulář
  2. kolo – formulář