Tee Times

Na následujících odkazech je možné zaregistrovat si požadovaný čas i skupinu. Oproti minulým turnajům přibyla možnost smazání a znovu zadání hráče. Prosím o ohleduplnost a respektování toho, že si možná někdo před vámi zaregistroval vámi vybraný čas.

Příbalový leták:
Přihlášením na turnaj uděluje hráč i jeho případný doprovod souhlas se zpracováním osobních údajů, využití pořízených fotografií a videozáznamů k infomračním a propagačním účelům i k jejich archivaci.
Zároveň hráč stvrzuje, že je zdravotně způsobilý pro účast v turnaji a že veškerá zdravotní rizika spojená s účastí v turnaji přebírá na svou zodpovědnost.

Vlastní přihlášení:

1.kolo
2.kolo
Startovní listina na 3. a 4. kolo bude tvořena striktně podle výsledků.