Caddy

Ve světě vrcholového golfu je caddy již nedílnou součástí každého hráče. Není to jenom chlápek, který mu nese hole. Je to jeho psycholog, pomocník, rádce. Je to muž, který musí vždy přesně vědět, kde stojí, jak je to kam daleko, co je za horizontem. V kapse má vždy náhradní zapalovač a rezervaci na baru v klubovně. Nikdo neví, jak by vypadal vrcholový golf bez kedíků.

I v tomto směru je Grabmasters a potažmo i Masters trochu jiné. Každý ví, že hráči mají své vlastní kedíky, kteří objíždí turnaje s nimi. Není to však tak dávno, kdy měli kedíci při Masters volno. Až do roku 1983 museli totiž hráči používat místní kedíky, kteří jim byli přidělování. Spoluzakladatel hřiště v Augustě a turnaje Masters, Clifford Roberts, totiž tvrdil, že dokud bude žít, hráči budou bílí a kedíci černí.

Protože je běžné, že kedíci mapují nová hřiště dříve, než na ně dorazí hráči, není ani Grabmasters výjimkou. V letošním roce jsme zaznamenali enormní nárůst hráčů, kteří splnili kvalifikační podmínky a ti již postupně začínají vysílat své kedíky na Grabštejn, aby doplnili do yardage booků důležité informace. I na Grabmasters tedy budeme vídat kedíky oblečené do tradičních bílých overalů.

caddy
první caddy dorazil na Grabštejn rekognoskovat terén Grabmasters 2015