Par3 contest

Jak jistě všichni víte, Par3 contest není soutěž nebo turnaj v tom pravém slova smyslu. Význam celé akce spočívá v tom, že pořadatelé dávají hráčům příležitost k odpočinku a odreagování v klání, kterého se často zúčastní i kamarádi a rodiny hráčů. Hraje se na akademii a jako kedíci většinou nastupují manželky či děti hráčů a nezřídka se jim dostává i možnosti přímo se zapojit do hry, když mohou doklepnout krátký putt nebo vyřešit náročnou příhru, na kterou si hráč sám netroufne.
Ani na Grabštejně není význam tohoto setkání jiný. Je to pro nás příležitost seznámit se s hráči, upřesnit si program na příští dny a hlavně na Par3 contest přímo navazuje i večeře šampiónů, kdy loňský vítěz (Andy Škrašková) hostí hráče letošního ročníku.
Par3 contest tedy v žádném případě není povinný, ale asi by bylo škoda si nechat tuto společenskou akci ujít.
 
Na hřišti se sejdeme 8. dubna 2015 okolo 14. hodiny a podle účasti se následně vydáme na akademii.