Datel Woody

woody

Myslím, že něco podobného v Augustě nemají!
Vloženou soutěž!
Firma http://mujmedved.cz/ darovala speciálního lesního Grabmedvěda tomu, kdo zahraje během všech 4 kol nejvíc ran do/z  lesa. Prosíme tedy zapisovatele, aby každou ránu spoluhráče do lesa ale i rány kterými se z nich bude snažit dostat zapsali na scorekartu. V klubovně pak bude speciální scoreboard kam se takové rány budou moci zapsat. Kdo zahraje takových ran nejcíce stává se datlem woodym a odveze si plyšovou vzpomínku