Moving day

Moving day je na PGA turnajích pojem, který nám říká, že v sobotu se teprve pořádně zamíchá pořadí. Sledovali jsme, jestli toto pravidlo platí i pro Grabmasters. Opět se potvrdilo, že náš vzorek hráčů byl neobyčejně vyrovnaný a počet hráčů, kteří se posunuli směrem nahoru je téměř stejný, jako počet hráčů, kteří se posunuli směrem dolů.

Leaderboardem směrem nahoru se posunulo 27 hráčů, směrem dolů 23 hráčů a 5 hráčů zůstalo v sobotu na svých.

Z toho vyplývá, že i na Grabmasters je sobota moving day.