Narodil se Kristus pán!

V roce 2013, když bylo vynalezeno Grabmasters, usnesl se organizační výbor, že vyvine v každém směru maximální úsilí, aby se náš turnaj co nejvíce přiblížil tomu Augustskému. Některé věci sami neposoudíme, do jaké míry se nám daří či nedaří plnit toto předsevzetí. To musíte posoudit vy, naši hráči, kedíci a diváci, ale jsou i měřitelné položky a jedna z nich byla právě dnes naplněna.

Již tenkrát jsme vybrali jednoho z nás a dali mu za úkol. Shodou okolností to byl David Forby Forbelský a jeho úkol zněl jasně: nesmí projít muž s koženou brašnou.

Od té doby Forby stojí každé ráno před klubovnou a hlídá, aby na hřiště nevstupovali hráči s koženými bagy. Není to nejzáživnější a proto ve volných chvílích začal studovat pravidla, a protože měl volného času skutečně dost, dokázal se za dva a půl roku vypracovat na mezinárodního rozhodčího. Pokud je nám známo, vyšší kvalifikace v tomto oboru již neexistuje.

Pro letošek jsme se tedy rozhodli, že ho zbavíme jeho údělu a necháme ho občas pískat.