Nahlásím tě okamžitě nenahlásils-li.

Jednou ze zásadních a často šířených pověr je takzvané hlášení kedíka. Pojďme si – opět díky další restaurované části Pojizerského slabikáře – říct, jestli se musí nebo nemusí nosič holí (caddy) hlásit a jak bonus navíc taky něco o tom, jestli můžete během kola poslat kedíka domů, do klubovny nebo i jinam. Takže za prvé; slovo kedík je zdrobnělinou slova kedy. Ovšem pozor, jako již mnohokrát v minulosti i tady můžeme sledovat problém s nesprávným přepisem a komolením. „Kedy“ totiž v původní verzi, jak je možné vyčíst z konkrétního fragmentu Pojizerského slabikáře, byl složeninou (a zároveň zkratkou) první slabiky prvního slova a poslední slabiky jedenáctého slova z předlouhého, ale všeobjímajícího názvu „Keřům odolávající, vodoodpudivý, fyzicky zdatný hráčův nosič čehokoliv včetně vody“, tedy správně a původní verzi Ke-dy.

Pojizerský slabikář uvádí na pravou míru nedorozumění s hlášením kedyho. Všichni ihned pochopíme, jak je to správně, když si přečteme následující citaci; „V omyl byli uvedeni všichni ti, kdo využívali potřebných služeb Ke-dy, neboli Nosiče. Mizerným, neúplným a krutě laickým překladem z originálu Britského došlo ku zkreslení situace pravidlové způsobem takovým, že byla zcela nepochopena. Hlášení nosiče (dnes caddyho – pozn. red.) není a nikdy nebyla myšlena jako povinnosť hráčova jméno svého nosiče hlásiti a tím upozorňovati na skutečnosť, že hráč nosičových služeb využívati hodlá. Hlášení nosiče původně hlášením nosičem hráči podávaným bylo. Sestavovalo se jak z ran povedených tak i nepovedených a hlavně obsahovalo souhrnný účet všech ran provedených, ať už dopadly výsledkem jakýmkoli. Chybou, jejíž kořen těžko dohledati lze, došlo k rozšíření myšlenky, že nosiče je hráčem nutno nahlásiti než hra samotná započne, což blud jest a náramná hloupost.“

Ano, je to tak. Žádná povinnost nahlásit kedyho v Pravidlech golfu není. Nicméně dělejme to. Proč? No přece ze společenských důvodů! A ještě jednu věc je potřeba dodat. Byť se o ní slabikář zmiňuje přesně obráceně; „Ke-dy jsouce osobou hráči nejvíce nejbližší se stává nosičem hráčovým po dobu jednoho kola…“ Text následující je opět ohlodán zubem času. Těžko lze tedy posoudit, jestli šlo tehdy o Pravidlo, nebo zda chybějící text naopak říká totéž, co současný výklad, tedy že hráč může kedyho – caddyho – nosiče kdykoliv během kola vyměnit, ať už ho k tomu vede kedíkova fyzická indispozice či prachsprostá neschopnost. Takže hlašte, nehlašte, měňte nebo neměňte ale hlavně nemějte žádné obavy!