Zápisy, přepisy a podpisy

Dokument životně důležitý. Pro někoho cestovní pas, občanka, pro jiného dekret na byt, pro dalšího dlužní úpis Pro golfistu kdysi takzvaná bůmkarta“ aka handicapová karta, kam se zapisovaly všechny odehrané výsledky z turnajových kol a také se stále po kole zapisoval hráčův aktuální handicap. Momentálně ale, protože u nás za vším stojí technologie v podobě federačního (takhle se mu mezi golfisty říká, ale nakolik je to přesné…) serveru, je to hráčova score karta. I tomuto kusu papíru se věnuje Pojizerský golfový slabikář v relativně kvalitně zachované kapitole Zápisy, přepisy a podpisy“.

 

Se score kartou se dá zacházet různě. Až do extrémů, které přinášejí score karty odevzdané ale nepodepsané, nebo score karty v odpadkových koších před klubovnami. Dneska si řekneme, abychom tohle téma natrhnuli, jak je to s podpisy. Autor slabikáře měl své zkušenosti s různými členy různých soutěžních výborů. Tak třeba věta „…i dožadovali se nesmyslně, aby karta podepsána byla hráčem i jeho zapisovatelem pouze v kolonkách k tomu určených, nedbaje mých výtek, že podpisy jsou, na rozdíl od popisu kolonek na kartě předtištěných, mnohem čitelnější…“, nebo třeba „…nikdy by mne ani nenapadlo pouštěti se do diskusí ubíjejících nad tou či onou některou cifrou, a beze slova protestu jsem vždy nečitelnou čtyřku na sedmičku správně přepsal před zraky členův výboru soutěžního, zapisovatele nevyjímaje. Ale hnětlo mne parádně, když se ještě dožadovali toho, aby zapisovatel tuto korekci před nimi podepisoval, což byla jen administrativní zvůle a ukrajování času našeho, jež mohl být věnován bohulibější činnosti, jakou například bylo oblíbené vyprávění o tom, kterak jsem zahrál dvojnásobek paru jamky číslo devět u žejdlíku piva na baru v klubovně“.

 

Jak to tedy je? Karta musí být podepsána zapisovatelem a hráčem. Ano, ideální je, když podpisy jsou skutečně umístěny v kolonkách nadepsaných hráč“ a zapisovatel. Nicméně golfová pravidla, respektive Rozhodnutí, skutečně uznávají podpisy kdekoliv na kartě, včetně případu, kdy si osoby zúčastněné uvedené kolonky prohodí. A jak je to s opravou výsledku na jamce? Ta samozřejmě smí být před odevzdáním nebo během kontroly karty při jejím odevzdávání provedena. Pokud zapisovatel změnu výsledku na jamce parafuje, je to něco navíc. Bonus podtrhující čestnost aktu, který přináší v kartách škrtance a bubáky. Ale pokud zapisovatel opravu výsledku nepodepíše, neexistuje v golfovém světě síla, která by hráče jakkoliv potrestala. Jen si na závěr připomeňme, že za odevzdanou score kartu bez podpisu je skutečně trest jediný a nejvyšší DQ. To, že v praxi lidé zapisující výsledky do počítače vybíhají z recepcí a kluboven, aby dohnali někde venku na parkovišti nebo drivingu hráče, který kartu odevzdal, ale nepodepsal, je věc svědomí každého, kdo zpracování výsledků má na starosti. Že je to proti Pravidlům a nefér vůči ostatním asi nemá tak úplně cenu uvádět. Nebo má..?