I Grabmasters má své bafuňáře

Sportovní svět funguje všude stejně. Výjimkou nejsou ani jednotlivé země ani jednotlivá sportovní odvětví. Stejně jako hokej, fotbal, lyžování nebo atletika i golf má své bafuňáře, politicko-ideologické pracovníky, kteří často vyrážejí do světa na studijní cesty, aby se poučili, jak to dělají jejich zahraniční kolegové a měli tak možnost své konání ještě zdokonalit.

 

Grabmasters samozřejmě nemůže zůstat pozadu a tak jsme i my vyslali svého zástupce do daleké cizozápadní země, aby okoukl, jak to tam ti hoši úředničtí dělají. Protože se jedná o první oficiální cestu, nemohli jsme pochopitelně cíl cesty zvolit jinak, než samotnou kolébku golfu a tak se na konci minulého týdne Forby vypravil do Skotska a to přímo do St. Andrews.

V naději, že se o cestě nedozví náš stálý dopisovatel na „ostrovech“, se  Forby rozhodl s programem své výpravy naložit dle libosti. Podle kusých informací, které máme dosud k dispozici se svou studijní expedicí naložil v duchu svazovo-federačních zvyklostí. Krátce okoukl novinky v R&A, vyfotil se před klubovnou a na starém hřišti a zbylý čas rozdělil pečlivě mezi místní puby, finále Calcutta cupu a selfíčka před pamětihodnostmi Edinburghu.

Ale proč mu to zazlívat. Když pomineme fakt, že to takhle dělají všichni, budiž mu ke cti, že si celou tuto studijní cestu hradil sám a z pokladny Grabmasters, která je stejně prázdná, neubyl ani jediný zlaťák.