Poplatky pro rok 2015

V letošním roce, který bude zatím organizačně nejrozsáhlejší jsme se rozhodli, že zcela přepracujeme systém hrazení poplatků pro turnaj Grabmasters. Protože Grabmasters kopíruje termín podstatně vlídnějšího podnebí americké Georgie, koná se vlastně ještě před sezónou nebo případně na jejím těsném začátku a proto a také proto, že se jedná o čtyřdenní turnaj a v případě platby jednotlivých fee, by sebou hráči museli vozit větší hotovost, rozhodl výbor s ohledem na vstřícný přístup grabštejnského hřiště následovně:

– startovné ve výši 1000 Kč pro každého hráče bez ohledu na jeho klubovou příslušnost
Poplatek bude uhrazen 8. dubna odpoledne před startem Par 3 contestu nebo 9. dubna před hrou. Poplatek zahrnuje 1x fee na akademii, 4x fee na velké hřiště, 4x svačinu do bagu, 4x oběd po hře a účast na večeři šampiónů. Uznejte, že je to nabídka skutečně velkorysá.
Přihlásit se můžete zde.