Aktuální letecký pohled

Nejspíš ne každý si všiml vedlejší aktivity a dlouhodobého úsilí a tlaku, který výbor Grabmasters vyvíjel v uplynulém období. Nakonec se nám podařilo donutit Seznam a potažmo Mapy.cz k aktualizaci leteckých snímků dějiště turnaje. Obě instituce pochopily opakované požadavky hráčů na tuto aktualizaci, které byly zdůvodněny omezenými možnostmi přípravy na tak zásadní událost, jakou Grabmasters bezesporu je.

Vše podařilo dovést ku všeobecné spokojenosti a zdárnému konci a my děkujeme a gratulujeme k dobře vykonané práci. Na Mapy.cz totiž již nyní můžete grabštejnský areál ve skutečné podobě. Při bližším zkoumání si jistě všimnete i nových jamek, které jsou již hratelné a zřejmé jsou i náznaky, kterým směrem se bude hřiště ubírat.

mapa 2015