Kdo uvaří večeři

Nedílnou součástí Masters a samozřejmě i Grabmasters je večeře šampiónů. Jeden z tradičních rituálů předcházející samotnému turnaji. Tato večeře, na které hostí vítěz předchozího ročníku hráče ročníku aktuálního.  Je to milá tradice, která dává hráčům příležitost strávit pár chvil v příjemné atmosféře bez emocí a soupeření …. i když se určitě nabízí soutěž jedlíků a jiné vloženky, které mohou v takové chvíli proběhnout. Uvidíme. Letošním hostitelem je Vojta Hříbal a ač jsme se snažili zjistit, jaký je jeho plán, zatím se nic neví.