Už ji máte?

Dříve, než přistoupíme k otázkám z prospěchu, ráda bych vás upozornila, že se tu mezi hráči objevil takový nešvar. Hráči velice často opakují sprostá slovíčka. Hlavně jedno. Je to slovíčko „Grabmasters“!

Občas se i my poučíme a vzpomeneme se na drobnost, která nám byla v minulosti vyčítána. „Vy nemáte nálepky? To je škoda.“ Ale časy se mění. Nálepky máme!