Všudehrálové 2017

Jako malý vánoční dárek k nám dorazilo letošní hodnocení hřišť uskupením Vsudehralove.cz

Není jednoduché, stát se Všudehrálem a proto je právě toto hodnocení všeobecně považováno za velice cenné a objektivní, protože vyplývá z praktických zkušeností velkého počtu hráčů, kteří jednotlivá hřiště skutečně navštěvují a hrají. Není to anketa, kde záleží na tom, kolik má které hřiště loajálních členů a příznivců.

Grabštejnské hřiště se v roce 2016 ve velice silné konkurenci umístilo mezi 9ti jamkovými hřišti na prvním místě.

Vlastně jsme měli štěstí, protože od příštího roku budeme již spadat do jiné kategorie, kde bude konkurence ještě silnější.

Gratulujeme tedy vedení hřiště, všem jeho zaměstnancům, kteří se o něj svědomitě a s láskou starají a děkujeme i hráčům, protože v kategorii atmosféra, jsme se umístili na 13. místě ze všech golfových hřišť z celé České republiky a právě atmosféra je zejména vaší zásluhou.

Zároveň gratulujeme Ypsilonce k celkovému vítězství. Je příjemné zjistit, že vítězové obou kategorií leží pouhých pár kilometrů od sebe, v Libereckém kraji. Zdá se, že liberecko je golfu zaslíbené.