Měřiti či neměřiti, kdo si změří ten je v…?

Snad vůbec nejúžasnější součástí Pojizerského slabikáře, která šokovala všechny, kdo se jeho nálezu a následného zkoumání účastnili, se týká – považte – měřících zařízení! Jak jinak si pospojovat následné fragmenty textu: „..všelikých přístrojův optických i jiných…“, „…kupříkladu k vyměřování železnic ale i mostův…“, „…vzdálenost prvkem nejdůležitějším v golfu jest a to…“ „…nepomáhá…“, „…pomáhá…“, „…nespravedlnosti malé i veliké mohou se pak…“, „..nejlepší na cvičení oka…“, „…výcvik s Arnoštem Václavíkem, mířičem houfnice Pruského dělostřelectva, byl u konce, a já jsem mohl posléze vychutnávat zlepšení v nosném aspektu hry v golf nejenom na louce cvičné, ale i…“ a mnoha dalších.


Ovšem zásadním vodítkem byl (pravděpodobně) závěr celého textu, ze kterého bylo k dispozici opravdu kvalitní množství. „…s tím, že používal klacík, jsem se rychle smířil a ani mi nevadil, ale s tužkou už jsem měl určitý problém, neboť tužka je předmět umělý, rukou lidskou opracovaný a tudíž z principu ne právě vhodný jako pomůcka pro hru golfovou. Když si ale přivezl zeměměřičský vozík, to jsem již neunesl. A tak pro následující mač, když mu vozík u mne neprošel, zkusil použít logaritmický dálkoměr, následně dvojobrazový dálkoměr, posléze zkusil použít stereoskopický dálkoměr. Vrcholem všeho byla snaha přesvědčit mne, že Zeissův koencidenční dálkoměr je v pořádku, která rovněž neprošla. Stejně jako inženýrský tachymetr Ing. Tichého, který ještě ke všemu napomáhá určovati sklon. Trval jsem na tom, že hráti se bude s pomůckami, kterými nás pánbů do kolíbky vybavil a že…“

No, a dneska je to tak, že se golf ještě pořád hraje co nejvíc, jak to chce matka příroda. Jinými slovy měřící přístroje jsou ještě pořád zakázány, ale Soutěžní výbory už mohou jejich používání pro ten či který konkrétní turnaj povolit. Proto dobře čtěte propozice a prohlášení Soutěžního výboru Grabmasters, aby jste se dozvěděli, jestli si můžete při zjišťování vzdálenosti k vlajce – předtím, než míč šlajznete do lesa – vytáhnout z bagu váš oblíbený lejzr. Ani v takovém případě však není možné použít tachymetr inženýra Tichého ani nic podobného, co umí měřit sklon.