Pojizerský slabikář začátečníka hry golfové

Hráči se nás často ptají, proč se nehraje Grabmasters na 18 jamkách již letos. Odpověď je vlastně velice jednoduchá, i když rozhodně ne nezajímavá. Abychom tuto lavinu dotazů zastavili, připravili jsme krátké pojednání k tomuto problému, které snad vše náležitě vysvětlí.

Koncem jara 2016 bylo při výkopových pracech na pětiparu, který vede od trati na Hrádek k cestě na skládku, nalezeno torzo historického golfového bagu. To, že se na Grabštejně hrál golf již na přelomu minulého a předminulého století je známý historický fakt, o kterém se dočtete v leckterém dobovém sportovním almanachu. Z toho důvodu bylo nutné nález řádně prozkoumat.

Je známou věcí, že grabštejnské golfové hřiště je „one man show“ a proto se do zkoumání nálezu pustil samozřejmě sám Honza Šefčík. Tím se vysvětluje to, že veškeré práce na nové devítce byly s okamžitou platností zastaveny a pozornost byla soustředěna na řádné zdokumentování a prozkoumání nalezené relikvie.

Bag bohužel neobsahoval žádné hole. Je to sice škoda, ale není to důležité. Pro nás jsou daleko podstatnější drobné předměty denní golfové potřeby. Právě ty jsou totiž svědky tehdejšího hráčova života. Škoda, že ani tyto předměty v bagu nebyly.

Vlastně jedinou zajímavostí, která byla uložena nebo snad zapomenuta v hlavní kapse spodní části bagu byl podivný svazek kožených odstřižků navléknutých na kovovém řetízku. Honza se původně domníval, že se jedná o jakousi dobovou alternativu dnešních golfových ručníků. Až při bližším ohledání zjistil, že se nejedná kožené odstřižky, ale o pláště starých, použitých golfových míčů, které se vycpávaly peřím. Ukázalo se, že jsou z obou stran hustě popsány drobným písmem. A to je právě ten moment, který způsobil ono zdržení. Po rozluštění a přeložení z pojizerského nářečí se zjistilo, že se jedná o blueprint nebo-li jak se tenkrát říkalo „rukopis“ dokumentu, který měl sloužit jako průvodce golfovým životem pro začínající hráče.

My jsme pro vás po dohodě s Honzou Šefčíkem tyto texty převedli do čitelné podoby a jako seriál vám je budeme přinášet v této nově zřízené rubrice, která se bude trefně jmenovat podle zmíněného rukopisu: Pojizerský slabikář začátečníka hry golfové.

Je nám jasné, že se teď asi ptáte, jestli není možné, že by majitelem bagu a autorem „slabikáře“ byl snad sám Jára Cimrman.  Nelze to potvrdit, ale ani vyloučit. Existuje však mnoho faktů, které i nás navádějí tímto směrem. To, že na přelomu 19. a 20. století Jára Cimrman věnoval mnoho času sportovním činnostem je známá věc. například 3. března 1901 proběhla jeho první potápěčská produkce v chladném Dunaji. 13. dubna 1904 předvedl živý obraz „Sokolové vyprovázejí Jana Ámose do vyhnanství“. A hlavně – 24. září 1902 byl zapsán jako nový obyvatel do kroniky obce Liptákov, která leží nedaleko a všeobecně se ví, že Liptákov žádné bližší golfové hřiště v té době neměl. To jsou však jen domněnky a je pouze na vás, zda mu tento rukopis přisoudíte.