Termín zahájení přihlašování rozhodnut

Soutěžním výborem byl právě schválen termín zahájení přihlašování na Grabmasters 2018.

Přihlašování bude otevřeno stejně jako v roce 2017, tedy na Tři krále (6. ledna 2018) ve 22.00. Ani na ostatních detailech jsme nic neměnili, takže k vyplnění bude:

  • jméno
  • příjmení
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo

Přihlášky, které nebudou řádně vyplněny, nebudou schváleny. O úspěšném odeslání přihlášky bude každý hráč informován krátkou zprávou na mailovou adresu uvedenou v přihlášce. POZOR!!! Tento e-mail není potvrzením o přijetí do turnaje, nýbrž pouze o úspěšném doručení přihlášky.

O přijetí do turnaje budete informování dalším mailem, který obdržíte v případě přijetí v následujících dnech.

Systém přijímání hráčů do turnaje bude stejný jako v předchozích letech, tedy prioritně jsou přijímáni hráči, kteří splní některou z kvalifikačních podmínek, v druhé vlně hráči, kteří zaslali fotografii svého vozu s nálepkou Grabmasters (přednostní právo přihlášení do turnaje). Další hráči budou do turnaje přijímáni v pořadí, v jakém dorazí jejich přihláška (systém „kdo dřív přijde, ten dřív mele“).

I v letošním roce si výbor Grabmasters vyhrazuje právo s výše uvedenými pravidly manipulovat dle vlastní libosti, což však neznamená, že bychom tím měli v úmyslu kohokoliv znevýhodnit nebo poškodit.