Opakování je matka moudrosti … prý

Přihlašování na Grabmasters 2018 máme v plném proudu a abychom si všichni správně rozuměli, připravili jsme pro vás další doplňující informace.

Občas se až k nám donesou dotazy týkající se organizace turnaje a dalších podrobností, které možná nebyly dosud dostatečně vysvětleny nebo možná dokonce nebyly zveřejněny vůbec a aby měli všichni hráči i zájemci o turnaj k dispozici co nejvíce podkladů, pokusíme se ještě jednou shrnout dosud známá data.

 • termín turnaje: 5. – 8 duben 2018 (4. dubna proběhne par3 contest a Večeře šampiónů, což jsou nepovinné akce)
 • startovné: 2000 Kč (startovné zahrnuje hrací fee na všechny hrací dny včetně středečního nepovinného programu, každý den svačinu do bagu a oběd či večeři po hře)
 • hrací systém: 4x 18 jamek na hřišti Grabštejn, startovat se bude postupným startem z jamky č. 1
 • cutt: nebude vyhlášen (výjimkou by mohla být jedině mimořádná nepřízeň počasí)
 • scoring: všichni přihlášení hráči hrají v jedné společné kategorii a to na rány (bez ohledu na statut, věk, pohlaví, hendikep, …)
 • odpaliště: hoši hrají z bílých, dívky z modrých odpališť
 • velikost flightů: všechny hrací dny budou hrány v tříčlenných flightech
 • sestavování flightů:
  • čtvrtek a pátek – flighty budou sestaveny s přihlédnutím k požadavkům hráčů
  • sobota a neděle – flighty budou sestaveny podle průběžných výsledků (nejlepší hráči hrají v posledním flightu)
 •  vítěz: vítězem turnaje, který získá Zelené sako a jehož jméno bude uvedeno na poháru, se stává hráč či hráčka s nejnižším počtem ran za všechna čtyři kola
 • ceny pro vítěze: ceny pro nejlepší hráče jsou určeny výhradně pro amatérské účastníky turnaje
 • stravování: v klubovně bude připraveno každý hrací den drobné občerstvení pro hráče (ovoce, pečivo …), každý hráč dostane do hry svačinu do bagu a před nebo po odehrání kola teplý oběd či večeři
 • doprava: hráči, kteří do turnaje nastoupí na základně kvalifikační podmínky č. 11 budou mít k dispozici buggy
 • rozhodčí: po celou dobu turnaje budou na jeho průběh dohlížet tři zkušení mezinárodní rozhodčí
 • místní pravidla: pro každý hrací den budou podrobná místní pravidla uvedena na zadní straně scorekarty

 

Výše uvedené informace mohou být doplňovány, případně pod vlivem okolností drobně modifikovány.