72

72 je pro golf i pro Grabmasters magickým číslem a proto nemůžeme připustit, aby v odpočítávání zůstalo bez povšimnutí.

 • 72 je abundantní číslo
 • 72 je nejmenší Achillovo číslo
 • 72 je mocné číslo
 • 72 je par hřiště na kterém se hraje Grabmasters
 • 72 je počet jamek, které se hrají na Grabmasters
 • 72 je číslo Golf clubu Grabštejn
 • 72 je počet hráčů, kteří potvrdili k dnešnímu dni pozvánku
 • 72 je atomové číslo hafnia
 • 72 je nukleonové číslo druhého nejběžnějšího izotopu germania
 • 72 je neutronové číslo nejméně rozšířeného přírodního izotopu xenonu
 • 72 je počet dnů, které zbývají do startu Grabmasters 2020