Duch hry

A teď bude řeč o duchovi. O duchu… To je fuk…

Golf totiž duch provází, nikoliv obchází. A bohužel asi právě název této kapitoly dává za příčinu, že obrovská spousta golfistů dělá, že nic takového v návodu, jak golf hrát, vůbec není. Jde o kapitolu, která je zásadní a taky je v Pravidlech golfu na čestném, prvním místě.

Oddíl I se jmenuje ETIKETA; CHOVÁNÍ NA HŘIŠTI

Že potíže s chováním hráčů k sobě i ke hřišti logicky přináší například prudký nárůst členské základny (tolik vítaný majiteli hřišť a národním orgánem označovaný za boom) bylo evidentní nejenom v ČR v postrevoluční době, ale vyplynulo to i z další rekonstruované kapitoly Pojizerského slabikáře.

„Počala se k nám sjížděti individua podivná. Nikdo je neznal, vyskakovali ze sportovních vozů, kouřili cigára a doutníky, byvši doprovázeni dámami, které svojí krásou obluzovaly všechny kolem, vytahovali z kapes ruličky bankovek a chtěli si zahrát na hříšti. Všem vyprávěli historky o tom či kterém slovutném klubu, ve kterém jsou členy, či pouze jako host jiného svého kamaráda hráli. Padala jména Carnoustie, Old Course, Etrétat a další. Chlubílci uváděli neuvěřitelné výsledky, které údajně při těchto svých výletech uhráli, aby pak na hříšti našem nedokázali zahrát jedinou jamku lépe, než dvě nad par. To samo o sobě nebylo nejhorší. Tihle týpci slušným vychováním golfovým neoplývali, což je rovněž z jejich lží usvědčovalo. Jen těžko by jim na tak tradičních místech a v Mekkách golfu trpěli jejich neustálé halasné pokřikování, hlavně neuhrabané bunkery, desítky neopravených ballmarků na greenech a nevrácené divoty. Mezi nimi vynikal jeden. Tadeáš Dubický se jmenoval. Trpěl všemi neduhy špatně vychovaného hráče. Etikety nedbal, nadutě s ostatními hovořil, když se vítězové dostavovali pro ocenění, nikdy ruce z kapes nevytáhl, aby jejich výkon potleskem odměnil. Tomu všemu ještě naložil, když při jedné Velké ceně před mnoha kamarády, sledujícími finiš na poslední jamce, svůj míček z jamky hlavou putteru vytáhl. A co se stalo další rok, to jen o jeho golfových a morálních kvalitách vypovídá. Když na další Velkou cenu, kterou výboři odjakživa jako open turnaj vypisují, přijal pozvání slovutný Andreas Laserdrucker, golfový profesionál z Drážďan a přilehlého okolí, rozhodl se Dubický krok učiniti, který s golfovým chováním nic společného ni zbla neměl. Vypsal vlastní Velkou cenu na hříšti na opačném konci republiky. To už je naštěstí opravdu historka tak strašlivě vtipná, že jí většina těch, kdo jí slyšeli, věřiti odmítala…“

Etiketa je docela rozsáhlá kapitola Pravidel golfu. Celou ji sem kopírovat nebudeme, už proto, že je „veřejně dostupná“ ve všech výtiscích Pravidel golfu a taky na několika různých internetových stránkách. Snad jenom ve zkratce názvy jednotlivých kapitol. Už jejich výčet dost napoví;
Bezpečnost, Ohled na ostatní hráče, Žádné rušení ani rozptylování, Na jamkovišti, Výsledek jamky, Rychlost hry, Hrajte přiměřené rychle a udržujte odstup, Buďte připraveni ke hře, Ztracený míč, Přednost na hřišti, Péče o hřiště, Bankry, Oprava vyseknutých drnů, poškození způsobených dopadem míče nebo botami, Prevence zbytečného poškozování.

Taky úvod sám o sobě postačí k tomu, aby člověk pochopil, o čem je golf a co má na hřišti dělat, aby to golf byl pořád;
Tento oddíl obsahuje doporučení ohledně chování a způsobu, jak hrát golf. Pokud se hráči budou těmito doporučeními řídit, bude hra pro všechny zúčastněné příjemnější a zábavnější. Základním principem je, že za všech okolností je potřeba brát ohledy na všechny ostatní osoby na hřišti.

Závěr je dost drsný a málokdy se stane, že to některý hráč dotáhne až sem. Ale pravda je, že takové případy proběhly a trest následoval;
Pokud hráč během kola nebo během určitého časového období soustavně porušuje výše uvedené pokyny, doporučuje se Soutěžnímu výboru, aby proti tomuto neukázněnému hráči zavedl odpovídající disciplinární opatření. Takové opatření může například zahrnovat zákaz hry na hřišti po určitou dobu nebo v určitém počtu soutěží. Vzhledem k ochraně zájmů většiny golfistů, kteří hodlají hrát v souladu s těmito pokyny, je toto považováno za oprávněné.
V případě závažného porušení etikety může Soutěžní výbor podle Pravidla 33-7 hráče diskvalifikovat.
No ale hlavně o čem to celé je. Jak už bylo řečeno, Duch golf provází, nikoliv obchází. Pamatujte si proto že;

DUCH HRY
GOLF SE PO VĚTŠINU ČASU HRAJE BEZ PŘÍMÉHO DOHLEDU ROZHODČÍHO, PŘIČEMŽ SE SPOLÉHÁ NA OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST KAŽDÉHO HRÁČE, ŽE BUDE BRÁT OHLED NA OSTATNÍ HRÁČE A BUDE JEDNAT V SOULADU S PRAVIDLY. VŠICHNI HRÁČI BY SE MĚLI ZA VŠECH OKOLNOSTÍ CHOVAT DISCIPLINOVANĚ, V SOULADU S DOBRÝMI MRAVY A PROKÁZAT SPORTOVNÍHO DUCHA, A TO BEZ OHLEDU NA TO, JAK JSOU SOUTĚŽIVÍ. TYTO TEZE VYJADŘUJÍ DUCHA HRY.