Výborné výbory

text: Michael MJ. Jon

Národní výbory byly označeny jako nositelé a vykonavatelé státní moci v obcích, okresech a krajích a jako strážci správy a svobod lidu. Z toho bychom mohli pro začátek vycházet.

Hospodářský výbor, Kontrolní výbor, Mandátový a imunitní výbor, Organizační výbor, Petiční výbor, Rozpočtový výbor, Ústavně právní výbor, Volební výbor, Výbor pro bezpečnost, Výbor pro evropské záležitosti, Výbor pro obranu, Výbor pro sociální politiku, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Výbor pro zdravotnictví, Výbor pro životní prostředí, Zahraniční výbor, Zemědělský výbor. To jsou výbory, které najdete v naší trvdě pracující poslanecké sněmovně.

A teď si pojďme tak trochu vysvětlit wo-co-go. Protože Grabmasters je velkým turnajem, má trend stát se ještě větším, protože není malých cílů, bylo boardem of governors rozhodnuto pořídit si konečně nějaké ty výbory taky, abychom dokázali všech osm organizátorů nějak patřičně zorganizovat. Respektive – lépe řečeno –  zařadit. Zorganizovaní jsou už docela kvalitně.

The Masters v Augustě mají celkem 23 komytý a k tomu si připočítejte čérmena a nějaké ty emeritní čérmeny a vajsčérmeny. A členů v těch komytýs je nepočítaně.

Jeden by si řekl, že se Grabmasters Board of Governors jen snaží trapně kopírovat bratra z Augusty, když se snaží pořídit si něco podobného. Není to pravda. My jsme se jen shodli na tom, že opustíme klasickou českou cestu a nebudeme vymýšlet vymyšlené. To radši naplníme výbory, jak je tady hezky česky nazýváme, stoprocentními experty a budeme jejich činnost dělat kvalitněji, než to dělají za Atlantikem.

Takže. Během únorové plenární schůze Grabmasters Board of Governors (poté, co jsme se vrátili z hradu) bylo jednohlasně dohodnuto, že si výbory cheme taky pořídit. A taky jsme si je pořídili! Kde je najdete? Na http://old.grabmasters.cz/vybory/