Startovní listiny pro 1. a 2. kolo Grabmasters

Systém tvorby startovní listiny pro jednotlivá kola 8. ročníku Grabmasters nedoznal žádných výrazných změn, přesto je jistě na místě si fakta shrnout a zopakovat.

  1. kolo složení flightů a startovní čas si hráči vybírají sami z nabídky volných hráčů a časů
  2. kolo složení flightů a startovní čas si hráči vybírají sami z nabídky volných hráčů a časů
  3. startovní listina bude sestavena příslušným Výborem s ohledem na průběžné výsledky po 2 kolech
  4. startovní listina bude sestavena příslušným Výborem s ohledem na průběžné výsledky po 3 kolech

Pro první kolo si můžete své parťáky a hrací čas vybírat již nyní a to tak, že se prokliknete znovu mailem, kterým vám byla zaslána pozvánka do systému rezervace hracích časů a tam si vyberete flight, ve kterém chcete ve čtvrtek startovat. Stejně to udělají i vaši parťáci. Každý hráč může vybrat hrací čas pouze pro sebe a v případě požadavku na změnu musí kontaktovat Výbor.

Registrace hracích časů pro páteční kolo bude zpřístupněna později a budeme vás o ní včas informovat.

Víkendová hrací kola budou zveřejněna vždy ve večerních hodinách po uzavření výsledků hracího dne. Oficiální startovní listiny jednotlivých kol budou zveřejňovány na serveru ČGF, na webu Grabmasters a nejspíše také na sociálních sítích.

Složení jednotlivých Výborů, které jsou za organizaci a průběh Grabmasters zodpovědné najdete zde.